“สังเกตุอาการสักหน่อย เพื่อความปลอดภัย”


โรคอาร์เอสวี Respiratory Syncytial Virus (RSV)
เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้
สังเกตุอาการเด็กเล็ก

✔ ไข้ ( ไม่สูงมาก ) ไอโขลกๆ มีเสมหะมาก
✔ หอบเหนื่อย,หายใจเร็ว หายใจแรง,หายใจครืดคราด
✔ มีเสียงหวีดในปอด
สังเกตุอาการผู้ใหญ่