แผลเล็ก/แผลใหญ่ ไม่ใช่ความสุขของผู้ป่วย
  • 6 พฤศจิกายน 2017 at 10:44
  • 398
  • 0


การเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเวลานาน  ผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับตัวเองไม่ได้นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จำเป็นต้องมีคนดูแล เพื่อความสุขสบายของผู้ป่วย

✔ ผู้ดูแลต้องรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญถึงวิธีป้องกันการเกิดแผลกดทับ
✔ ผู้ดูแลต้องรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญในการประเมินระดับ/ลักษณะความรุนแรงการเกิดแผล
✔ ผู้ดูแลต้องรู้และฝึกฝนให้เชี่ยวชาญรู้วิธีการดูแลแผลกดทับทำให้หายเร็วที่สุด