ควอลิตี้เนิร์สแคร์

       ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โรงพยาบาล และตามสถานที่ต่างๆ โดยพยาบาลวิชาชีพและทีมงานด้านสุขภาพ ซึ่งเราให้บริการ ทั้งผู้มีสุขภาพดี ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้อยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เราดูแลทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มอายุ เราให้ความสำคัญและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เข้าใจด้านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ การดูแลเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลาซึมซับ ผู้ดูแลต้องใจเย็น ต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยและครอบครัว มีความซื่อสัตย์ ความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี

มีบริการดังนี้

     1. เจ้าหน้าที่พยาบาลพิเศษ ดูแลเฝ้าไข้ที่บ้านและที่โรงพยาบาล
     2. เจ้าหน้าที่พยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ให้ข้อมูลสินค้าด้านสุขภาพ
     3. เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องพยาบาล  โรงเรียน โรงงาน บริษัท ต่างๆ
     4. เปิดสอนอบรมและให้ข้อมูลด้านสุขภาพบริการ ตามสถานที่ต่างๆ