ควอลิตี้เนิร์สแคร์ ให้บริการเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้องพยาบาล/ หน่วยปฐมพยาบาล

ทำหน้าที่ ดูแลปฐมพยาบาลสุขภาพเบื้องต้นตามหน่วยงาน บริษัท โรงเรียน และสถานประกอบการณ์ต่างๆ

มีเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง  คือ

1.  พยาบาลวิชาชีพ Register nurse
2.  ผู้ช่วยพยาบาล Practical nurse

เวลาทำงาน  เวรละ 8 – 12  ชม.
 
หน้าที่/ความรับผิดชอบ

1.  ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจวัดสัญญาณชีพ

2.  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

3.  จัดทำสถิติการใช้บริการห้องพยาบาลและอื่นๆ

4.  ให้ข้อมูล/อบรมสุขศึกษากับเจ้าหน้าที่พนักงาน

5.  ดูแลจัดบอร์ด/จัดทำสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ