ควอลิตี้เนิร์สแคร์ ให้บริการเจ้าหน้าที่พยาบาลพิเศษ (ผู้ดูแลด้านสุขภาพ)

ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพเฝ้าไข้เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่บ้านและตามสถานที่ต่างๆ เฉพาะรายบุคคล

มีเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง คือ

1.   พยาบาลวิชาชีพ Register nurse
2.   ผู้ช่วยพยาบาล Practical nurse
3.   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NURSE aid

เวลาทำงาน  เวรละ 12 ชม.  เวรเช้า 07.00-19.00 น. และ เวรกลางคืน 19.00-07.00 น. การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือ การจะนำผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน สิ่งแรกที่เราคำนึงถึง คือ “มาตรฐานผู้ดูแล” เพราะจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดหน้าที่/ความรับผิดชอบ

1.   ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลในการเฝ้าไข้ที่บ้าน

2.   ผู้ดูแลสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ป่วยต้องใช้เมื่ออยู่ที่บ้านได้ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ถังออกซิเจน เป็นต้น

3.   ผู้ดูแลสามารถทำหัตถการด้านการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง การสวนปัสสาวะ การพ่นยา เป็นต้น

4.   ผู้ดูแลที่ดีต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้ เช่น ไม่เกิดแผลกดทับ ไม่เกิดการพลัดตกหกล้ม เป็นต้น

5.   ผู้ดูแลมีหน้าที่ประเมินและบันทึกรายงานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

6.   ผู้ดูแลต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและยาตามแผนการรักษา

7.   ผู้ป่วยได้รับการดูแลกิจวัตรประจำวันและมีสุขอนามัยที่ดี

8.   ผู้ดูแลสามารถพาผู้ป่วยไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ เช่น พาไปทำบุญตักบาตร ไปพบแพทย์ตามนัด พาไปห้างสรรพสินค้า เป็นต้น