ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้เนิร์สแคร์ ตั้งอยู่เลขที่ 29/30 หมู่บ้านอินนิซิโอพระราม2 ซอยบางกระดี่ 35/1 ถนนบางกระดี่ แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินกิจการเปิดให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและโรงพยาบาล

              ดำเนินงานโดย คุณปิ่นชนานันท์ ตังอังคะนันท์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านและโรงพยาบาล ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มายาวนานมากกว่า 10 ปี และในปี พ.ศ.2554 ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้เนิร์สแคร์ เปิดให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วย ดูแลผุ้ป่วยเฝ้าไข้ตามบ้านและโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ซึ่งเปิดให้ดำเนินการบริการมาถึงปัจจุบัน